Overzicht van publicaties over de nederlandse schilder Jan Mankes

Literatuur

Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties met betreking tot Jan Mankes. Indien meer informatie over een publicatie op de website staat, verandert de titel van de publicatie in een hyperlink
Aanvullingen op deze lijst zijn welkom.
Om de lengte van de (nog steeds groeiende) lijst wat te verminderen zijn de minder belangrijke publicaties uit de algemene lijst weggelaten. Het is ook mogelijk te selecteren op het publicatietype. In die lijsten zullen wel alle publicaties worden weergegeven. Ook de selectiemogelijkheid "Alle typen (compleet)" toont de volledige lijst


Auteur Jaar Titel Uitgever of Tijdschrift
Berg Susan van der 2007 Jan Mankes: Zoeken Naar De Ziel Tableau 29(1):72-79
Bruyel-van der Palm HF et al. 1989 Jan Mankes Schilderijen, Tekeningen en Grafiek. Veen Reflex, Utrecht
Groot IM de 1982 Jan Mankes, prenten en tekeningen. Rijksmuseum, Amsterdam
Groot JR de 1979 Tentoonstellingscatalogus 'Jan Mankes 1889-1920' Fries museum, Leeuwarden. De Drijvende Dobber, Leeuwarden
Groot JR de 1992 Jan Mankes [1889-1920] Werke aus der Sammlung des Gemeentemuseum Arnhem. Städtisches Museum Haus Koekkoek, Kleve
Groot JR de & Havelaar J 1992 Het grafische werk van Jan Mankes Stichting Signature, Brummen
Jansen D 2006 De ziel van de kunstenaar, of de ziel der dingen. Overwegingen bij het werk van Jan Mankes. De Vrije Fries 86:243-266
Lange JFA. De 1989 Brieven van Jan Mankes aan zijn maecenas A.A.M.Pauwels. Jong Holland 5(5):16-22
Ligthart A 1990 Jan Mankes en de Larensche Kunsthandel. Jong Holland 6(1):7-19
Mankes-Zernike A 1943 De teekeningen van Jan Mankes. Maandblad voor Beeldende Kunsten juni/juli 193-199