Overzicht van publicaties over de nederlandse schilder Jan Mankes

Literatuur

Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties met betreking tot Jan Mankes. Indien meer informatie over een publicatie op de website staat, verandert de titel van de publicatie in een hyperlink
Aanvullingen op deze lijst zijn welkom.
Om de lengte van de (nog steeds groeiende) lijst wat te verminderen zijn de minder belangrijke publicaties uit de algemene lijst weggelaten. Het is ook mogelijk te selecteren op het publicatietype. In die lijsten zullen wel alle publicaties worden weergegeven. Ook de selectiemogelijkheid "Alle typen (compleet)" toont de volledige lijst


Auteur Jaar Titel Uitgever of Tijdschrift
Mankes-Zernike A 1956 Een vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikante. P.N. van Kampen en Zoon NV, Amsterdam
Mankes-Zernike A & Roland Holst RN 1923 Jan Mankes. J.A.A.M. van Es, Utrecht
Mekkink J. (introd) 1969 Jan Mankes. Schilderijen, tekeningen en grafiek. Gemeentemuseum Arnhem
Mercuur T. & Oosterhof F (red.) 2007 Woudsterweg. De Friese jaren van Jan Mankes Museum Bevédère, Heerenveen-Oranjewoud
Ottevanger A & Roodenburg-Schadd C 2007 Jan Mankes 1889-1920 Waanders, Zwolle
Plasschaert A 1924 Jan Mankes (1889-1920). Beschouwingen reeks V 3-4 25-36
Plasschaert A & Havelaar J 1927 Jan Mankes. J.A.A.M. van Es, Wassenaar
Roland Holst RN 1923 Over Kunst en Kunstenaars. Meulenhof, Amsterdam
Vries J de (red.) 1988 Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven. Meulenhof/Landshof
Vries RWP de 1920 Jan Mankes 1889-1920. Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 30:145-160